ก่อนหน้านี้ทาง Google Chrome ผลักดันการใช้งาน HTTPS แทน HTTP มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาจะขึ้นข้อความเตือนว่าไม่ปลอดภัย (Not Secure) หากเว็บนั้นมีแบบฟอร์มกรอกข้อความ หรือเป็นการเชื่อมต่อผ่าน FTP แต่ประกาศล่าสุดนี้จะมีผลกับ HTTP ทุกกรณีแล้ว

โดยจะเริ่มดำเนินการใน Google Chrome 68 ที่จะเปิดให้ใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2018 นี้ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นว่าการเปลี่ยนเป็น HTTPS ได้รับการตอบรับที่ดี Google ยังเผยสถิติว่า ทราฟิก 68% จาก Android และ Windows ตอนนี้เป็น HTTPS, 78% บน Chrome OS และ Mac เป็น HTTPS และสุดท้ายเว็บไซต์ Top 100 จำนวน 81 เว็บก็ใช้ HTTPS เป็นค่าเริ่มต้น