เว็บไซต์หน้าเดียว หรือ Sale Page คืออะไร
ทำSale Page หรือ เว็บไซต์หน้าเดียว คืออะไร ทำไมต้องมี

โลกออนไลน์มีผลต่อการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เว็บไซต์จึงเป็นเหมือนทางออกสำหรับเจ้าของธุรกิจ “ธุรกิจเว็บไซต์” เกิดขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว หนึ่งในนั้นคือการทำเว็บไซต์ขายสินค้าและบริการ  ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีบทบาทในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ การโฆษณาสื่อต่าง ๆ โดยการทำเว็บไซต์จะช่วยกระตุ้นการขายและเพิ่มโอกาสในการปิดการขายง่ายขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน การทำเว็บไซต์ก็ไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อน เช่น ทำเว็บไซต์ด้วย [...]