ในสมัยก่อน G Suite มีบริการสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลใน Google Drive ได้ไม่จำกัด แต่เป็นที่น่าเสียดายหลังจากที่ Google ได้ทำการเปลี่ยนเป็น Google Workspace แล้ว สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามมาก็คือ พื้นที่ และจำนวนบัญชีผู้ใช้

โดยบริการจาก Google Workspace จะมีแพคเกจดังต่อไปนี้

  1. Business Starter
  2. Business Standard
  3. Business Plus

ซึ่งหากเมื่อก่อนใช้บริการ Google G Suite แพคเกจ Business อยู่ และคุณซื้อมากกว่า 5 บัญชี ก็จะได้รับพื้นที่เป็น Unlimited ใช่ไหม? แต่ในเมื่อมาเปลี่ยนเป็น Google Workspace แล้ว ถ้าเป็น Google Workspace แพคเกจ Business Standard พื้นที่ที่ได้รับคือ 2TB แค่นั้นเอง และแพคเกจ Business Plus จะได้รับพื้นที่ 5TB แม้ว่าคุณจะซื้อมากกว่า 5 บัญชีก็เถอะ

ส่วนจำนวนบัญชีผู้ใช้ก็จะจะลดลง ซึ่งไม่ว่าคุณจะใช้แพคเกจใดก็ตาม จำนวนบัญชีผู้ใช้จะเป็น Unlimited แต่เมื่อเป็น Google Workspace แล้ว จำนวนบัญชีผู้ใช้จะถูกจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน 300 บัญชีตามไปด้วยนั้นเอง

ตารางเปรียบเทียบ G Suite และ Google Workspace

รายละเอียดของแต่ละแพคเกจของ Google Workspace สามารถดูได้ที่ Google Workspace