1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

ออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบเว็บไซต์กต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่นใครคือกลุ่มเป้าหมาย ค้นพบเว็บไซต์ได้ทางไหนบ้าง รวมไปถึงการวางปุ่ม Call to Action ที่เหมาะสม

2. Mobile friendly

ออกแบบเว็บไซต์

สิ่งสําคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยสําหรับการออกแบบเว็บไซต์ คือ “การใช้งานบนมือถือ” ทั้งจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เติบโตมาก และเพื่อให้ได้คะแนน SEO สูงๆ ข้อนี้ถือได้ว่าสำคัญที่สุดอีกข้อนึงก็เป็นได้ เพราะตอนนี้ทาง Google ได้เริ่มปรับใช้เว็บไซต์เป็นการเก็บข้อมูลที่เป็น Mobile First Index ก่อน

3. ปรับปรุงอยู่เสมอ

ออกแบบเว็บไซต์

เว็บไซต์ไม่ใช่งานครั้งเดียวแล้วจบ แต่เป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงอยู่บ่อยๆ เพื่อรองรับเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

4. ความปลอดภัย

ออกแบบเว็บไซต์

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย สินค้าและบริการที่ต้องดูแลข้อมูลลูกค้าให้ปลอดภัย

5. จิตวิทยาสี

ออกแบบเว็บไซต์

ลงทุนใช้เวลาในการเรียนรู้จิตวิทยาสีซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกด้านการตลาด และช่วยให้แบรนด์เข้าไปนั่งอยู่ในใจลูกค้าและตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้น

6. เอื้อต่อ SEO

ออกแบบเว็บไซต์

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ถูกค้นพบใน Search Engine ดังนั้นจึงต้องให้ความสําคัญกับ SEO-Friendy ที่ประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบ